Nettomåler-ordningen til Solceller

 
Solceller på parcelhusSolcelleanlæg er kendetegnet ved, at de producerer mest el på gode sommerdage, hvor solen står højt på himlen, mens den private husholdning ofte bruger mest elektricitet om aftenen og vinteren, hvor lyset er tændt og køkken, fjernsyn mm bruger mest strøm. Derfor er det i princippet nødvendigt at have et batteri for at kunne udnytte solcellerne optimalt - og batterier er dyre.

For at gøre det lettere at installere private solcelleanlæg har Folketinget vedtaget den såkaldte nettomålerordning, hvor private mennesker har krav på at kunne tilslutte deres solpanel direkte til det offentlige elnet, og måleren i princippet løber baglæns, når solcellerne producerer for meget el, hvorefter man kan købe sin egen strøm tilbage, når éns egne solceller producerer for lidt.

Ordningen er vældig god for private solcelleanlæg, og alle elektricitets-selskaber er forpligtet til efterleve reglerne i nettomåler-ordningen (eller: "nettoafregning for egenproducenter af elektricitet", som ordningen officielt hedder).

Nettomålerordningen sikrer også, at man ikke skal betale skat og afgifter af den strøm, man sælger til elselskabet fra sine solceller og samtidig heller ikke skal betale afgifter af strømmen, når man køber den tilbage. Se Skats beskrivelse

Der er dog begrænsninger i ordningen, idet den kun er beregnet for private solcelle-anlæg (samt offentlige bygninger uden erhvervsmæssigt formål):

Nettomålerordningen gælder kun for private solcelleanlæg på maksimalt 6 KW, der er sat som grænse for, hvornår solcelleanlægget er til "privat forbrug".

Udover grænsen med de 6 KW har man kun krav på at kunne bruge elnettet til at oplagre solenergi, som svarer til éns private forbrug af elektricitet. Hvis man har købt et solcelleanlæg, som producerer mere end svarende til eget forbrug kan man stadig sælge strømmen til elselselskabet, men er man kun sikret 60 øre/kilowatt i de første ti år solpanelet er sluttet til elnettet. I de følgende ti år er prisen endda kun garanteret til at være 40 øre/kilowatt, og hvilket næppe nogensinde kan forrente installeringen af et solcelleanlæg, som er markant større, end det man har brug for.

Derfor kan økonomisk set bedst betale sig at installere et solfangere til el, som svarer til det forbrug af el man har brug for - eller endda lidt mindre end familens elforbrug.

Her skal man naturligvis både tage i betragtning, hvad familiens elfbrug har været i de foregående år - men også tage i betragtning, om man for eksempel har planer om at installere en varmepumpe, som jo kan øge elforbruget en del og dermed retfærdiggøre installering af et solcelle-anlæg som er noget større, end det man ellers skulle have.

Det er dog også fuldt ud muligt at installere et mindre solcelle anlæg på fx 2 eller 3 kw og så senere opgradere med flere solceller, hvis forbruget skulle vise sig at berettige det. Det kan være klogt at tale det igennem med installatøren, så man anlægget - herunder inverter - andet er forberedt til at kunne udvides med flere celler - samt at installationen og placering ikke gør det unødigt dyrt at installere flere solceller på på husets tag.

Først og fremmest er netto-måler-ordningen kun tænkt til gøre det muligt at dække sit eget forbrug for strøm. Derfor at gøre det fremme kun reglerne kan man kun opl, som ) at tage imod strømmenefter de regler ønsker man Ordningen er en stor fordelproduktionen produktionman kan tilsluttilslumere attraktivt for private at For at fremmehar det i princippet været nofte computere brugere get strøm på på dagenom dagen r erkent af problemerne ved at installere solceller har ofte været, at man protraditionelt er 00 husejere får nu mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe til opvarmningen af deres bolig.

Ønsker man at benytte sig af nettomålerordningen vil såvel elselskab og alle erfarne installatører kunne hjælpe med rådgivning. Det kan også være en god idé at tale med en energikonsulent før købet af et solcelleanlæg gennemføres. Se evt Energitjenestens faktablad om nettomålerordningen.

Nettomålerordningen gælder i øvrigt også andre private vedvarende energi-anlæg, som kan levere strøm til det offentlige elsystem - for eksempel husstandsmøller.

Læs evt. også elselskabet Nrgi's og Wikipedias beskrivelser af nettomålerordningen

dcue - 02.11.2011