Tilskud til Varmepumper

 
300 husejere får nu mulighed for at få tilskud til at etablere en varmepumpe til opvarmningen af deres bolig.

Tilskud gives i forbindelse med et forskningsprojekt om varmepumper som middel til at reducere CO2-udledningen. Projektet er iværksat af Energistyrelsen.

Der gives 15.000 kr. i tilskud til væske-væske varmepumper af den type som bruges til jordvarme, mens der gives 10.000 kroner i tilskud til luft-væske varmepumper. Herudver kan gives op til 11.000 kroner i tilskud til installation af måler og dataopsamling.

De husejere som får tilskud til en varmepumpe skal give Energistyrelsen tilladelse til at foretage målinger på installationen.

Måleprogrammet vil bl.a. gå ud på at måle den faktiske effektivitet på energimærkede varmepumper, så man får et bedre grundlag for at energimærke varmepumper. Formålet er at yde bedre rådgivning til fremtidige købere af varmepumper samt rådgive installatører og producenter om valg og installation af varmepumper.

I forbindelse med måleprogrammet skal der bruges

Højst 60 luft/vand varmepumper: < 16 kW
Højst 60 væske/vand varmepumper: 0-6 kW
Højst 80 væske/vand varmepumper: 6-9 kW
Højst 80 væske/vand varmepumper: 9-16 kW

Tilskud til varmepumpe kan søges af alle, der bor i et helårshus

Huset skal ligge i et område uden mulighed for kollektiv varmeforsyning, dvs. naturgas eller fjernvarme

Tilskuddet er ikke skattepligtigt

Ansøgeren forpligter sig til at stille installationen til rådighed for løbende målinger.

Aflæsningerne af målerne sker elektronisk og kan foretages uden at ansøgeren ulejliges.

Varmepumpen skal være en væske/vand (jordvarme) eller en luft/vand-varmepumpe suppleret med en måler som opfylder en række kvalitetskrav.

Varmepumpen skal tilsluttes husets centralvarmeanlæg (radiatorer) og skal levere varme og varmt brugsvand. Varmepumpen skal figurere på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.

Måleudstyret tilhører ansøgeren.

Varmepumpen skal være energimærket og optræde på Energistyrelsens liste over energimærkede varmepumper.

Ansøgning om tilskud til varmepumpe kan søges i perioden 15,. juli - 1. oktober 2009. Ansøgningerne behandles efter først-mølle-princippet.

Hent ansøgningsskema og læs mere på Energistyrelsens hjemmeside.

dcue - 15.7.2009