Rejsegilde på Komforthusene
Åbent hus i passivhuse i Vejle

 
Passivhus fra Hassinghuset
Hassinghusets bud på et passivhus på Stenagervænget 39 var det eneste hus, hvor man reelt kunne danne sig et indtryk af et færdigt hus, og selv det, vil stadig forandre sig sig, da det bl.a. mangler ydre beklædning.

Hundredevis af mennesker deltog d. 12 juni 2008 i det fælles rejsegilde for de ti komforhuse i Skibet vest for Vejle. Husene er det første større byggeri af parcelhuse i Danmark efter passivhus-konceptet.

Rejsegildet var ganske vist en slags kompromis, idet flere af passivhusene allerede har monteret taget og har fået både vinduer og døre, mens andre af husene kun kan anes via nogle pinde i jorden, hvor fundamentet snart vil blive støbt.

Servering ved indvielse af Komforthusene
Interessen for at se husene var stor, men øl og pølser er jo heller ikke at foragte.

Rejsegildet var dog også startskud for salget af husene. Projektering og bygning er så langt, at husene alle ventes klar senest til efteråret.

I august - september åbnes husene som udstillingshuse i en byggeudstilling, hvor man kan få indtryk af de færdige - eller næsten færdige - huse.

I tilknytning til husene er der indrettet en lille udstillingsbygning, hvor der blandt andet er opstillet modeller i fuld størrelse af murene. Man kan her se hulmuren skåret op, og få indtryk af isoleringen, som er op imod en halv meter tyk.

bygning af passivhus - isolering
Byggeriet var i fuld gang under rejsegildet. Bemærk den meget massive isolering, som er karakteristisk for passivhuse.

Initiativet til bygning af Komforthusene kommer fra virksomheden Isover, som arbejder med isolering. Middelfart Sparekasse og Zeta Invest har stiftet virksomheden Komforthusene A/S som står som bygherre og ejer husene, indtil de senere bliver solgt til private.

Komforthusene er alle bygget som Passivhuse, men herudover er de meget forskellige. Der er både 1-plans, 2-plans og 1½-plans huse, og der er varireret over både lette og tunge konstruktioner. Også i valget af løsning helt ned i detaljen er de meget forskellige. De har dog alle installeret varmepumpe med jordvarme. Et enkelt hus har solceller på taget. Hele idéen i projektet Komforthusene er, at de gennem deres forskellighed skal vise, at der er mange måder at bygge et passivhus på.

Som navnet Komforthuse antyder, er der udover energikravene lagt stor vægt på, at husene er komfortable. Det har blandt andet været et krav, at der er gulvvarme i badeværelserne. Der er carport til to biler i alle boliger og meget andet. Derfor ligger husene heller ikke i den billige ende. Det billigste hus koster 3,8 million kroner, mens de dyreste er sat til 6,4 million kroner.

dcue - 13.6.2008